Kontaminácia vody a prostredia na východe Slovenska

CHEMKO Strážske ako jeden z posledných podnikov roky produkovalo vysokotoxické látky DDT a PCB (polychlórované bifenyly). Znečistené je Strážske, Michalovce, rieka Laborec, vodná nádrž Zemplínska Šírava. Konzumácia vody z miestnych zdrojov a rýb je zakázaná.

PCB boli považované za neškodné látky a na ich únik do prostredia nebol braný ohľad. Až po desaťročiach ich používania bolo zistené, že PCB sa v prírode nerozkladajú, koncentrujú sa v telách živočíchov a šíria sa v potravinových reťazcoch a že majú aj v stopových množstvách nepriaznivé účinky na živé organizmy. V priebehu rokov bola ich výroba zastavená a ich používanie zakázané.

PCB zapríčiňujú oslabovanie imunitného systému, aj malé dávky PCB môžu spôsobiť poškodenie pečene, reproduktívne abnormality, poruchy neurologického a endokrinného systému alebo poruchy intelektu. Hlavným zdrojom príjmu PCB je konzumácia mäsa, rýb, mlieka alebo mliečnych produktov. Vysoké hodnoty PCB sú prítomné u veľrýb, tuleňov, mrožov, vtákov a iných zvierat a živočíchov.

Ďalšie informácie sa dozviete v televíznom príspevku.